Informace o nás

Mateřská škola se nachází v překrásném prostředí lesů, ve vesnici Olšany. Byla založena 1. 9. 1950.  Má sídlo v jedné budově s Obecním úřadem, se kterým je velmi dobrá spolupráce. MŠ je dvoutřídní s kapacitou 48 dětí.  Děti jsou rozděleny do tříd podle věku: mladší děti - třída Muchomůrek , starší děti - třída Hříbků modráků (p. uč. Kateřina Volfová, p. uč. Bc. Martina Vašíčková a p. řed. Marcela Coufalová se střídají ve třísměnném provozu).

Název školního vzdělávacího programu je "Školka u lesa". Našim cílem je, aby dítě chodilo do školky s radostí a nadšením a odcházelo plné dojmů, zážitků s novými dovednostmi a znalostmi. 

Vize MŠ - vytvářet prostředí tak, aby vyhovovalodostatečně všem dětem a jejich aktivitám. Takové prostředí, ze kterého vychází pohoda, radost a dobrá nálada. Vést děti k respektu a tak si společně vytvářet dobrý vztah k sobě , kamarádům, dospělým.

Oblastirozvoje dětské osobnosti a cíle, které si klademe: oblast biologická, psychická, interpersonální, socio-kulturní, enviromentální.

Vzdělávací obsah je uspořádán do pěti integrovaných bloků, které obsahují dílčí témata. Ta jsou východiskem pro vytváření třídních plánů, které zohledňují potřeby dětí ve třídě. Každý blok má přiřazeny kompetence a dílčí vzdělávací cíle dle RV PPV.

 

Doplňujícím programem školy je angličtinka, logopedie, pískání na flétnu, cvičení na overballech a balančních míčích, s předškoláky pracujeme s pomůckou Klokanův kufr.

Je nainstalována nová interaktivní tabule.

Děti se přijímají do MŠ v 6.45 - 8.30 hodin. Rodiče si děti předají osobně učitelce do třídy. Při nástupu do mateřské školy se rodiče mohou dohodnout s učitelkami na vhodném adaptačním programu. Do  mateřské školy patří děti jen zdravé. Nemocné dítě nemusí učitelka přijmout. Rodiče jsou povinni nahlásit změny v osobních datech dítěte, změny telefonního spojení, změnu zdravotní pojišťovny. Oznámí nepřítomnost dítěte - odhlašování do sešitu v šatně dětí. Neomluví-li rodič 1 měsíc dítě z MŠ, může mu být ukončeno předškolní vzdělávání.

Školné  350,- Kč na měsíc

Předškolní děti mají školné zdarma.

Děti s odkladem školní docházky školné platí.

 

V budově školy je i školní kuchyně, která zabezpečuje stravování dětí MŠ, zaměstnanců a cizích strávníků.


Jak to u nás vypadá

—————

—————

—————

—————

—————

—————

—————


Kontakt

Mateřská škola Olšany, příspěvková organizace, okres Vyškov

Provozní doba školy:
6.45 - 16.00

IČ: 70987645

Adresa: Olšany 66,
683 01 Rousínov


Tel. třída: 517 374 195
Tel. ředitelna: 517 374 194
Tel. jídelna: 517 374 193Anketa

Líbí se Vám naše stránky?

ano
93%
494

ne
7%
37

Celkový počet hlasů: 531


Činnosti v mateřské škole

Angličtina, logopedie, pískání na flétnu, cvičení na overballech a balančních míčích.

Předškolní příprava dětí - využíváme Klokanův kufr. Učitelky s dětmi pracují individuálně v dopoledních i odpoledních hodinách.


Historie Mateřské školy v Olšanech

Mateřská škola byla v Olšanech otevřena 1. 9. 1950. Po roce 2003  až do roku 2008 prošly jednotlivé části  budovy rozsáhlou rekonstrukcí. jednalo se o výměnu oken, oprava fasády, podlah ve třídě a na chodbě,  osvětelní tříd,rekonstrukce školní kuchyně, rekonstrukce školní zahrady.  Nový moderní nábytek vyhovuje hygienickým normám .Naše děti si mohou užívat hezké renovované prostředí.

Postupně jsou doplňovány nové hračky a didaktické pomůcky.

Učitelky mají dostatek materiálu pro práci s mladšími i předškolními dětmi.