Podmínky pro přijetí

Do mateřské školy přijímáme zpravidla dítě, které dosáhlo tří let věku, podrobilo se stanoveným pravidelným očkováním. Zápis do  mateřské školy probíhá v den, který určí ředitelka školy. Jestliže není naplněna kapacita školy, mohou být přijaty i děti, které dosáhnou 3 let v průběhu následujícího školního roku.

Dítě je přijímáno na základě žádosti rodiče ( zákonného zástupce ), o přijetí rozhodne ředitelka školy. Formulář žádosti si rodiče vyzvednou v mateřské škole nebo na našich internetových stránkách. Ředitelka školy rozhodne o přijetí -  nepřijetí dítěte do MŠ na základě kritérií, která jsou dané ve směrnici školy a v zákonem dané lhůtě vyvěsí výsledky přijímacího řízení na webových stránkách školy a na vstupních dveřích MŠ Olšany.

Rodiče nově přijatých dětí jsou zvány v měsíci srpnu na informativní schůzku, kde jsou seznámeny s provozním řádem školy, vnitřní směrnicí  MŠ o úpltě za předškolní vzdělávání, způsobem platby a výší stravného, s možností adaptačního pragramu v MŠ, školním programem apod

Kritéria pro přijetí 2022-23.pdf (78,6 kB)

žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání.pdf (325836)

 


Dokumentace k přijetí dětí do MŠ

1. žádost o přijetí do MŠ

2. rozhodnutí o přijetí - nepřijetí do MŠ

3. dohoda o dočasném přerušení - ukončení docházky do MŠ

4. zmocnění k odvádění, vyzvedávání jinou osobou než je zákonný zástupce

5. směrnice týkající se úplaty za předškolní vzdělávání

6. údaje o dítěte do školní matriky

 

EVIDENČNÍ LIST PRO DÍTĚ V.docx (14753)


Úplata za předškolní vzdělávání

Celodenní provoz 450 Kč/měsíc
   

*) rodičem z důvodu pobírání rodičovského příspěvku

 

Osvobození od úplaty

  1. vzdělávání v posledním ročníku mateřské školy,před nástupem do školy základní 
  2. účastník nebo jeho zákonný zástupce je příjemcem opakujících se dávek pomoci v hmotné nouzi,
  3. účastníkovi nebo jeho zákonnému zástupci náleží zvýšení příspěvku na péči,
  4. účastník svěřený do pěstounské péče má nárok na příspěvek na úhradu potřeb dítěte.
  5. vzdělávání v mateřské škole zřizované státem, krajem, obcí nebo svazkem obcí se dítěti poskytuje bezúplatně od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku

 

 

 

 

 


Kontakt

Mateřská škola Olšany, příspěvková organizace, okres Vyškov

Provozní doba školy:
6.30 - 16.00

IČ: 70987645

Adresa: Olšany 66,
683 01 Rousínov


Tel. třída: 517 374 195
Tel. ředitelna: 517 374 194
Tel. jídelna: 517 374 193Anketa

Líbí se Vám naše stránky?

ano
77%
719

ne
23%
220

Celkový počet hlasů: 939