Doporučení pro školy ke koronaviru


Podmínky pro přijetí

Do mateřské školy přijímáme zpravidla dítě, které dosáhlo tří let věku, podrobilo se stanoveným pravidelným očkováním. Zápis do  mateřské školy probíhá v den, který určí ředitelka školy. Jestliže není naplněna kapacita školy, mohou být přijaty i děti, které dosáhnou 3 let v průběhu následujícího školního roku.

Dítě je přijímáno na základě žádosti rodiče ( zákonného zástupce ), o přijetí rozhodne ředitelka školy. Formulář žádosti si rodiče vyzvednou v mateřské škole nebo na našich internetových stránkách. Ředitelka školy rozhodne o přijetí -  nepřijetí dítěte do MŠ na základě kritérií, která jsou dané ve směrnici školy a v zákonem dané lhůtě vyvěsí výsledky přijímacího řízení na webových stránkách školy a na vstupních dveřích MŠ Olšany.

Rodiče nově přijatých dětí jsou zvány v měsíci srpnu na informativní schůzku, kde jsou seznámeny s provozním řádem školy, vnitřní směrnicí  MŠ o úpltě za předškolní vzdělávání, způsobem platby a výší stravného, s možností adaptačního pragramu v MŠ, školním programem apod

kritéria pro přijetí nová.pdf (345904)

žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání.pdf (325836)

 


Dokumentace k přijetí dětí do MŠ

1. žádost o přijetí do MŠ

2. rozhodnutí o přijetí - nepřijetí do MŠ

3. dohoda o dočasném přerušení - ukončení docházky do MŠ

4. zmocnění k odvádění, vyzvedávání jinou osobou než je zákonný zástupce

5. směrnice týkající se úplaty za předškolní vzdělávání

6. údaje o dítěte do školní matriky

 

EVIDENČNÍ LIST PRO DÍTĚ V.docx (14753)


Úplata za předškolní vzdělávání

Celodenní provoz 350 Kč/měsíc
   

*) rodičem z důvodu pobírání rodičovského příspěvku

 

Osvobození od úplaty

  1. vzdělávání v posledním ročníku mateřské školy,před nástupem do školy základní
  2. účastník nebo jeho zákonný zástupce je příjemcem opakujících se dávek pomoci v hmotné nouzi,
  3. účastníkovi nebo jeho zákonnému zástupci náleží zvýšení příspěvku na péči,
  4. účastník svěřený do pěstounské péče má nárok na příspěvek na úhradu potřeb dítěte.
  5. vzdělávání v mateřské škole zřizované státem, krajem, obcí nebo svazkem obcí se dítěti poskytuje bezúplatně od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku

V souvislosti s vyhlášením Nouzového stavu vládou ČR jsou od úplaty osvobozeni rodiče, kteří se z důvodu obav z nákazy COVID-19 rozhodli svoje dítě do 31. 8. 2020 již do MŠ neposílat.

 

 

 

 


Kontakt

Mateřská škola Olšany, příspěvková organizace, okres Vyškov

Provozní doba školy:
6.30 - 16.00

IČ: 70987645

Adresa: Olšany 66,
683 01 Rousínov


Tel. třída: 517 374 195
Tel. ředitelna: 517 374 194
Tel. jídelna: 517 374 193Anketa

Líbí se Vám naše stránky?

ano
81%
623

ne
19%
146

Celkový počet hlasů: 769


Uzavření školy ve školním roce

 

V době jarních prázdnin bude mateřská škola otevřena.

V době letních prázdnin bude otevřeno prvních 14 dní v měsíci červenci a poslední týden v měsíci srpnu.

Letní prázdniny: první dva týdny v červenci škola otevřena, od 16.7. - 25.8.2018 škola uzavřena. Provoz školy od 27.8.2018.

Více zde: https://www.msolsany.cz/informace-pro-rodice/
Letní prázdniny: první dva týdny v červenci škola otevřena, od 16.7. - 25.8.2018 škola uzavřena. Provoz školy od 27.8.2018.

Více zde: https://www.msolsany.cz/informace-pro-rodice/
Letní prázdniny: první dva týdny v červenci škola otevřena, od 16.7. - 25.8.2018 škola uzavřena. Provoz školy od 27.8.2018.

Více zde: https://www.msolsany.cz/informace-pro-rodice/