Podmínky pro přijetí

Do mateřské školy přijímáme zpravidla dítě, které dosáhlo tří let věku, podrobilo se stanoveným pravidelným očkováním. Zápis do  mateřské školy probíhá v den, který určí ředitelka školy. Jestliže není naplněna kapacita školy, mohou být přijaty i děti, které dosáhnou 3 let v průběhu následujícího školního roku.

Dítě je přijímáno na základě žádosti rodiče ( zákonného zástupce ), o přijetí rozhodne ředitelka školy. Formulář žádosti si rodiče vyzvednou v mateřské škole nebo na našich internetových stránkách. Ředitelka školy rozhodne o přijetí -  nepřijetí dítěte do MŠ na základě kritérií, která jsou dané ve směrnici školy.

Rodiče nově přijatých dětí jsou zvány v měsíci srpnu na informativní schůzku, kde jsou seznámeny s provozním řádem školy, vnitřní směrnicí  MŠ o úpltě za předškolní vzdělávání, způsobem platby a výší stravného, s možností adaptačního pragramu v MŠ, školním programem apod.

KRITÉRIA PRO PŘÍJÍMÁNÍ DĚTÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2019/2020

1. Přednostně jsou příjímány děti, které nejpozději k 31.8.2019 dovrší 5 let věku a mají trvalý pobyt v naší obci.

-pro tyto děti je od 1.9.2019 předškolní vzdělávání povinné

2. Děti, které se podrobily řádnému očkování (a to podle § 50 zákona č.258/2000 Sb.)

3. Dítě, jehož sourozenec již naši školu navštěvuje.

4. Děti, které dosáhnou nejpozději k 31.8.2019 věku 3 let a mají trvalý pobyt v naší obci.

5. Děti, které nemají trvalý pobyt v naší obci a děti, které  nejpozději k 31.8.2019 dovrší 2 let věku.

Tyto děti budou příjímány jen pokud bude volná kapacita naší MŠ.

 

Kateřina Volfová

ředitelka MŠ

 

 

 

 

 

žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání.pdf (325836)

 


Dokumentace k přijetí dětí do MŠ

1. žádost o přijetí do MŠ

2. rozhodnutí o přijetí - nepřijetí do MŠ

3. dohoda o dočasném přerušení - ukončení docházky do MŠ

4. zmocnění k odvádění, vyzvedávání jinou osobou než je zákonný zástupce

5. směrnice týkající se úplaty za předškolní vzdělávání

6. údaje o dítěte do školní matriky

 

3.10 EVIDENČNÍ LIST PRO DÍTĚ.rtf (32,5 kB)


Úplata za předškolní vzdělávání

Celodenní provoz 350 Kč/měsíc
   

*) rodičem z důvodu pobírání rodičovského příspěvku

 

Osvobození od úplaty

  1. vzdělávání v posledním ročníku mateřské školy,před nástupem do školy základní
  2. účastník nebo jeho zákonný zástupce je příjemcem opakujících se dávek pomoci v hmotné nouzi,
  3. účastníkovi nebo jeho zákonnému zástupci náleží zvýšení příspěvku na péči,
  4. účastník svěřený do pěstounské péče má nárok na příspěvek na úhradu potřeb dítěte.
  5. vzdělávání v mateřské škole zřizované státem, krajem, obcí nebo svazkem obcí se dítěti poskytuje bezúplatně od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku

 

Více informací ke stažení: Uplata za predskolni vzdelavani.pdf (77407)

 

 

 


Kontakt

Mateřská škola Olšany, příspěvková organizace, okres Vyškov

Provozní doba školy:
6.30 - 16.00

IČ: 70987645

Adresa: Olšany 66,
683 01 Rousínov


Tel. třída: 517 374 195
Tel. ředitelna: 517 374 194
Tel. jídelna: 517 374 193Anketa

Líbí se Vám naše stránky?

ano
88%
534

ne
12%
76

Celkový počet hlasů: 610


Uzavření školy ve školním roce

 

V době jarních prázdnin bude mateřská škola otevřena.

V době letních prázdnin bude otevřeno prvních 14 dní v měsíci červenci a poslední týden v měsíci srpnu.

Letní prázdniny: první dva týdny v červenci škola otevřena, od 16.7. - 25.8.2018 škola uzavřena. Provoz školy od 27.8.2018.

Více zde: https://www.msolsany.cz/informace-pro-rodice/
Letní prázdniny: první dva týdny v červenci škola otevřena, od 16.7. - 25.8.2018 škola uzavřena. Provoz školy od 27.8.2018.

Více zde: https://www.msolsany.cz/informace-pro-rodice/
Letní prázdniny: první dva týdny v červenci škola otevřena, od 16.7. - 25.8.2018 škola uzavřena. Provoz školy od 27.8.2018.

Více zde: https://www.msolsany.cz/informace-pro-rodice/