Informace o nás

Mateřská škola se nachází v překrásném prostředí lesů, ve vesnici Olšany. Byla založena 1. 9. 1950.  Má sídlo v jedné budově s Obecním úřadem, se kterým je velmi dobrá spolupráce. MŠ je dvoutřídní s kapacitou 48 dětí.  Děti jsou rozděleny do dvou tříd, v nichž tvoří heterogenní skupiny. V modré třídě nazvané BORŮVKY je s dětmi stále p.uč. Kateřina Volfová a p. uč. Kateřina Chrzová, v červené třídě nazvané JAHŮDKY je p.uč. Martina Vašíčková. P.uč. Lenka Kuklínková. Pomáhá nám i školní asistentka Andrea Jelínková.

Název školního vzdělávacího programu je "Krůček za krokem jdeme životem". Našim cílem je, aby dítě chodilo do školky s radostí a nadšením, bez obav a s důvěrou a odcházelo plné dojmů, zážitků s novými dovednostmi a znalostmi. 

Vize MŠ - vytvářet prostředí tak, aby vyhovovalo dostatečně všem dětem a jejich aktivitám. Takové prostředí, ze kterého vychází pohoda, radost a dobrá nálada. Vést děti k respektu a tak si společně vytvářet dobrý vztah k sobě , kamarádům, dospělým.

Oblasti rozvoje dětské osobnosti a cíle, které si klademe: oblast biologická, psychická, interpersonální, socio-kulturní, enviromentální.

Vzdělávací obsah je uspořádán do pěti integrovaných bloků, které obsahují dílčí témata. Ta jsou východiskem pro vytváření třídních plánů, které zohledňují potřeby dětí ve třídě. Každý blok má přiřazeny kompetence a dílčí vzdělávací cíle dle RV PPV.

 

Doplňujícím programem školy je logopedie, pískání na flétnu, cvičení na overballech, cvičení na balančních míčích, s předškoláky pracujeme s pomůckou Klokanův kufr. 2x týdně chodíme cvičit do KD.

Ve třídě Borůvky mají děti k práci volně dostupnou interaktivní tabuli a nyní mají nově ve třídě Jahůdky LCD multifunkční displej.

Děti se scházejí v MŠ v 6.30 - 7.30 hodin. Rodiče děti předají osobně učitelce do třídy. Pro nově příchozí děti máme připravený adaptační program. Do  mateřské školy patří děti zdravé. Nemocné dítě nemusí učitelka přijmout. Rodiče jsou povinni nahlásit změny v osobních datech dítěte, změny telefonního spojení, změnu zdravotní pojišťovny a zásadní změnu ve zdravotním stavu dítěte. Oznámí nepřítomnost dítěte - odhlašování do sešitu v šatně dětí. Neomluví-li rodič 1 měsíc dítě z MŠ, může mu být ukončeno předškolní vzdělávání.

Školné  450,- Kč na měsíc

V letních měsících se školné krátí na 225 Kč.

Předškolní děti školné neplatí.

 

 

V budově školy je i školní kuchyně, která zabezpečuje stravování dětí MŠ, zaměstnanců a cizích strávníků.


Jak to u nás vypadá

—————

—————

—————

—————

—————

—————

—————


Režim dne ve třídách

režim dne.pdf (100,4 kB)


Kontakt

Mateřská škola Olšany, příspěvková organizace, okres Vyškov

Provozní doba školy:
6.30 - 16.00

IČ: 70987645

Adresa: Olšany 66,
683 01 Rousínov


Tel. třída: 517 374 195
Tel. ředitelna: 517 374 194
Tel. jídelna: 517 374 193Anketa

Líbí se Vám naše stránky?

ano
77%
719

ne
23%
220

Celkový počet hlasů: 939


Činnosti v mateřské škole

Logopedie, pískání na flétnu, cvičení na overballech a balančních míčích, velké cvičení v Kulturním domě.

Předškolní příprava dětí - využíváme Klokanův kufr. Učitelky s dětmi pracují individuálně v dopoledních i odpoledních hodinách.

Děti z naší MŠ se aktivně zapojují do kulturních akcí v obci.


Historie Mateřské školy v Olšanech

Mateřská škola byla v Olšanech otevřena 1. 9. 1950. Po roce 2003  až do roku 2008 prošly jednotlivé části  budovy rozsáhlou rekonstrukcí. jednalo se o výměnu oken, oprava fasády, podlah ve třídě a na chodbě,  osvětelní tříd,rekonstrukce školní kuchyně, rekonstrukce školní zahrady.  Nový moderní nábytek vyhovuje hygienickým normám .Naše děti si mohou užívat hezké renovované prostředí.

Postupně jsou doplňovány nové hračky a didaktické pomůcky.

Učitelky mají dostatek materiálu pro práci s mladšími i předškolními dětmi.