Informace o nás

Mateřská škola se nachází v překrásném prostředí lesů, ve vesnici Olšany. Byla založena 1. 9. 1950.  Má sídlo v jedné budově s Obecním úřadem, se kterým je velmi dobrá spolupráce. MŠ je dvoutřídní s kapacitou 45 dětí.  Děti jsou rozděleny do dvou tříd, v nichž tvoří heterogenní skupiny. V modré třídě nazvané BORŮVKY jsou s dětmi paní učitelky Michaela Rotreklová a Kateřina Volfová, v červené třídě nazvané JAHŮDKY je p.uč. Martina Vašíčková. P.uč. Lenka Kuklínková. Pomáhá nám i školní asistentka Andrea Jelínková.

Název školního vzdělávacího programu je "Krůček za krokem jdeme životem". Našim cílem je, aby dítě chodilo do školky s radostí a nadšením, bez obav a s důvěrou a odcházelo plné dojmů, zážitků s novými dovednostmi a znalostmi. 

Vize MŠ - vytvářet klidné inspirativní prostředí tak, aby byly naplněny veškeré individuální potřeby každého dítěte a zároveň děti podněcovalo k interakci s ostatními. Takové prostředí, ze kterého vychází pohoda, radost a dobrá nálada. Vést děti k respektu a tak si společně vytvářet dobrý vztah k sobě samým , kamarádům, dospělým.

Oblasti rozvoje dětské osobnosti a cíle, které si klademe: oblast biologická, psychická, interpersonální, socio-kulturní, enviromentální.

Vzdělávací obsah je uspořádán do pěti integrovaných bloků, které obsahují dílčí témata. Ta jsou východiskem pro vytváření třídních plánů, které zohledňují potřeby dětí ve třídě. Každý blok má přiřazeny kompetence a dílčí vzdělávací cíle dle RV PPV.

 

Doplňujícím programem školy je logopedická prevence, cvičení na overballech, cvičení na balančních míčích, s předškoláky pracujeme s pomůckou Klokanův kufr. 1x týdně chodíme cvičit do KD.

Ve třídě Borůvky mají děti k práci volně dostupnou interaktivní tabuli a nyní mají nově ve třídě Jahůdky LCD multifunkční displej.

Děti se scházejí v MŠ v 6.30 - 8.00 hodin. Rodiče děti předají osobně paní učitelce ve třídě. Pro nově příchozí děti máme připravený adaptační program. Do  mateřské školy patří děti zdravé. Nemocné dítě nemusí učitelka přijmout. Prosíme rodiče, aby v zájmu bezproblémové komunikace se školkou hlásili změny v osobních datech dítěte, změny telefonního spojení, změnu zdravotní pojišťovny a zásadní změnu ve zdravotním stavu dítěte. Plánovanou nepřítomnost dětí prosím ohlašujte pomocí sešitu v šatně, kam se zapisuje i pokud jdou děti domů po obědě. Neomluví-li rodič 1 měsíc dítě z MŠ, může mu být ukončeno předškolní vzdělávání.

Školné  Výše školného je s platností od 1. 9. 2024 stanovena na 650 ,- Kč na měsíc.

V letních měsících se školné poměrově krátí v závislosti na počtu dnů, kdy je v měsíci MŠ otevřena (červenec, srpen).

Předškolní děti a děti s odkladem školní docházky školné neplatí.

 

 

V budově školy je i školní kuchyně, která zabezpečuje stravování dětí MŠ, zaměstnanců a cizích strávníků.


Jak to u nás vypadá

—————

—————

—————

—————

—————

—————

—————


Režim dne ve třídách

REŽIM DNE aktuál 2023.docx (37790)


Kontakt

Mateřská škola Olšany, příspěvková organizace, okres Vyškov

Provozní doba školy:
6.30 - 16.00

IČ: 70987645

Adresa: Olšany 66,
683 01 Rousínov


Tel. třída: 517 374 195
Tel. ředitelna: 517 374 194
Tel. jídelna: 517 374 193Anketa

Líbí se Vám naše stránky?

ano
62%
1 493

ne
38%
926

Celkový počet hlasů: 2419


Činnosti v mateřské škole

Logopedie, pískání na flétnu, cvičení na overballech a balančních míčích, velké cvičení v Kulturním domě.

Předškolní příprava dětí - využíváme Klokanův kufr. Učitelky s dětmi pracují individuálně v dopoledních i odpoledních hodinách.

Děti z naší MŠ se aktivně zapojují do kulturních akcí v obci.


Historie Mateřské školy v Olšanech

Mateřská škola byla v Olšanech otevřena 1. 9. 1950. Po roce 2003  až do roku 2008 prošly jednotlivé části  budovy rozsáhlou rekonstrukcí. jednalo se o výměnu oken, oprava fasády, podlah ve třídě a na chodbě,  osvětelní tříd,rekonstrukce školní kuchyně, rekonstrukce školní zahrady.  Nový moderní nábytek vyhovuje hygienickým normám .Naše děti si mohou užívat hezké renovované prostředí.

Postupně jsou doplňovány nové hračky a didaktické pomůcky.

Učitelky mají dostatek materiálu pro práci s mladšími i předškolními dětmi.